Zápis z valné hromady 9. prosince 2009

Napsal Cech studentů historie (») 10. 12. 2009 v kategorii Zápisy ze schůzí, přečteno: 1419×

Přítomní: Kempná, Skalický, Faronová, Lambeinová, Pytlik, Trčka, Barus, Grisová, Šlapáková, Klazarová, Sittová, Puš, Kolář, Kolařík

Dálkoví voliči: Huška, Toman, Slezáček, Kobera, Hladíková

 

Zpráva o činnosti: Kulturní referentka Kempná shrnula dosavadní i plánovanou spolupráci s KHI a Vlastivědnou společností muzejní a rekapitulovala průběh letošních společenských a sportovních akcí. Dále vyzdvihla dokončení sborníku a zmínila se o  demisi Pavla Kobery, zrušení funkce zpravodaje a vystoupení několika členů. Následovaly informace o finanční situaci Cechu a statistiky účasti na schůzích.

Následovala debata, v níž Barus vyzval ke kontrole údajů v databázi členů. Při této kontrole mimo jiné vyšlo najevo, že u Josefa Trčky je chybně uveden akademický titulDržitelům řádu starosty byly předány diplomy. Poté proběhla diskuse o konečné podobě děkovného dopisu sponzorům sborníku. Správkyní cechovní knihovny byla na vlastní žádost jmenvána Lenka Chobotová.

 

Výběr volební komise: Trčka, Kolařík, Sittová

Výsledek voleb: Barus16 hlasů, Grisová 17 hlasů, Kempná 13 hlasů, Kolář 18 hlasů, Pytlik 16 hlasů

 

Složení nového výboru: Kempná – kult. ref., Barus – tajemník, Grisová – strážce pečeti, Pytlik – starosta, Kolář – kronikář

 

Diskuse:

Koberův návrh na zřízení kontrolní komise byl označen jako zbytečně komplikovaný, Kolařík navrhl, aby na nově nastoupivší výbor vždy překontroloval finance po svých předchůdcích.

Kempná navrhla sloučit členské příspěvky s ostatními financemi Cechu.

Barus upozornil na potřebu úprav ve stanovách, a to především v těchto bodech:

1)      Přijímání členů

2)       kategorie členství

3)      sídlo¨Cechu

Výbor po konzultaci s Kateřinou Sittovou v blízké době jmenuje jednotlivce či komisi, která do příští valné hromady vypracuje návrh stanov. Ten bude zavčasu zveřejněn, aby se k němu mohli všichni členové vyjádřit.

 

Vzhledem k nedostačujícímu počtu účastníků nebyla valná hromada usnášeníschopná, proto bylo navrženo svolat na přelom února a března mimořádnou valnou hromadu, na které by byly definitivně vyřešeny výše citované návrhy. Členové, kteří se nebudou moci zúčastnit, mohou někomu z účastníků předat písemnou plnou moc, aby je zastupoval.

Lídě Lambeinové byla výbor udělil pochvalu I. stupně za účast na inventarizaci archivu CISH.

 

Za HV CISH,

Ondřej Kolář

Komentáře

Lída Homolová z IP 193.164.219.*** | 6.5.2019 18:40
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně pořádání valných hromad. Budu muset brzo tuhle problematiku řešit, ale nevím si s tím moc rady. Sice jsem našla například tady nějaké info a také, že je možné si s pořádáním valných hromad nechat pomoci, comeflexoffice.cz/sluzby/poradani-valnych-hromad/ ale ráda bych nějaké to info přímo od někoho, kdo se v tom orientuje také. Moc děkuji a přeji hezký den.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a jedenáct