Zápis ze schůze 23.4.2008

Napsal Cech studentů historie (») 24. 4. 2008 v kategorii Zápisy ze schůzí, přečteno: 7820×
ZÁPIS ZE SCHŮZE CECHU INVALIDŮ STŘEDOEVROPSKÉ HISTORIOGRAFIE, o.s.

Den: 23.4.2008
Místo: Restaurace U Huberta (Olomouc)

Přítomní: Benjamin Pytlik, Ondřej Kolář, Pavel Kobera, Betty Kempná, Jitka Svobodová, Martin Barus, Zuzka Klazarová, Dáša Zdráhalová, Josef Trčka Zuzka Bušíková;
Š. Faltýnová, H. Grisová, J. Huška, Z. Skalický, M. Tomanová – omluveni.

Program:
1. Hodnocení Historického večírek
2. Hodnocení orientačního běhu
3. Výlety (Kroměříž, Prostějov)
4. Pochvaly
5. Různé

1. Večírek CISH
M. Barus stejně jako jiní zaznamenali pozitivní reakce na večírek (dokonce to byla i nejlepší akce na KHI). J. Svobodová: příjemně překvapena hladkým průběhem programu i celého večera. Pořízená fotodokumentace večírku je vyhovující (po odstranění některých nepodařených snímků byla celá fotodokumentace zpřístupněna na webu CISH, o.s.). Za další pozitivum celé akce byla relativní možnost výběru hudby. Musíme konstatovat, že v programu nenastal zásadní krach (do budoucna však je zapotřebí více hovořit nahlas, neotáčet se zády k divákům a naučit se text). S účastí na večírku jsme rovněž spokojeni, možná mohla být větší účast vyučujících. I přesto se akce velmi povedla a už teď jsou slyšet hlasy, kdy bude nějaká další. Závěrem je nutno poděkovat všem aktivním účastníkům večírku, hercům, pokladníkům, dj-ům a samozřejmě velký dík patří i Sanniones. Díky moc všem!!!

2. Hodnocení orientačního běhu
Běhu se nakonec účastnilo 4 osoby (O. Kolář, M. Barus, Z. Skalický a B. Pytlik). Poslední jmenovaný běh vyhrál. Roli sekretářky se ujala J. Svobodová a roli studijního referenta P. Kobera. Soutěž proběhla v pořádku a bez závažných problémů (kromě těžkého dýchání a soptění po odběhnutí závoduJ). Samozřejmě účast mohla být vyšší. Akci bude rozhodně nutno zopakovat.

3. Výlety (Kroměříž, Prostějov)
Z důvodu nepřítomnosti O. Koláře 15.5 se výlet do Kroměříže přesouvá na 22.5, tzn. že 15.5 se pojede do Prostějova a 22.5 do Kroměříže. O. Kolář zjistí dopravu, navrhne čas odjezdu i příjezdu zpět do Olomouce, dále navrhne kulturní památky, které shlédnem, potažmo vytiskne plakáty s předstihem. Jak bylo dohodnuto na předchozích schůzích referáty k výletům zpracují J. Trčka (Prostějov) a O. Kolář (Kroměříž).

4. Pochvaly
Na této schůzi byly uděleny pochvaly následujícím členům:

Barus Martin – pochvala II. stupně za herecký výkon na večírku

Kobera Pavel – pochvala I. stupně za dlouhodobý přínos a reprezentaci CISH, o.s.

Kolář Ondřej – pochvala II. stupně za koncepci scénáře a jeho realizaci

Svobodová Jitka – pochvala II. stupně za realizaci scénáře a herecký výkon na večírku

Hance Grisové byla navržena pochvala I. stupně za snahu vyšít pro činnost CISH, o.s. prapor.

5. Různé
a) prapor
- podle předchozí domluvy mělo být na této schůzi vybrán návrh praporu. Do soutěže se přihlásili pouze dva adepti (O. Kolář a M. Barus), kteří měli více méně shodné návrhy. Ale přesto se rozpoutala bouřlivá diskuze o návrzích. J. Svobodová navrhuje prapor ve tvaru trojúhelníku a ne čtverec nebo obdélník. O. Kolář navrhl dát toto téma k diskuzi na web a na příští schůzi bude vybrán takový návrh diskutujících, který si získal nejvíce hlasů. Proto je možné pod tímto zápisem ze schůze začít debatovat o výsledné podobě praporu CISH, o.s.

b) článek do Heleny
- článek do Heleny byl již zaslán

c) kolaudace Hradu
- obdrželi jsme mail od dr. Stejskala, který nám nabízel zapůjčení klíčů a tím pádem provést „kolaudaci Hradu“. A pokud diskuze na toto téma s dr. Stejskalem dopadne dobře, bude se 15.5.2008 konat maškarní ples Z pohádky do pohádky. Další informace jsou pod rouškou tajemství skryty, co však můžu pověděti je, že příběh Popelky trochu jinak skončí. Ale nebojte se vlk ji nesežere a my Vám řekneme příští týden možná i víc!!!

d) exkurze do pivovaru v Litovli
- Dáša Zdráhalová navrhla exkurzi do pivovaru v Litovli na začátek zimního semestru následujícího ak. roku. 2008/2009

Závěr
Schůze proběhla velice úspěšně.

Termín příští schůze: 7.5.2008, salónek ve Zbrojnici, 20:00

V Olomouci, dne 23.4.2008 Benjamin Pytlik, v.r.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
O. Kolář z IP 85.70.128.*** | 24.4.2008 17:21
Jen bych trochu doplnil zápis ze schůze: Přítomní se vesměs shodli, že prapor by měl obsahovat nápis CISH a emblém s postavou Kleió. Byli bychom tudíž rádi, kdyby se členové (pokud nikdo nemá výrazně odlišný návrh) vyjádřili především k těmto dílčím otázkám:

-tvar praporu (čtverec, obdélník, trojúhelník...)

-barvy praporu

-tvar emblému (erb, kruh...)

-nápis CISH (nad emblémem, kolem emblému...)

Dále bych rád připomněl, že se před časem diskutovalo o pořízení členských průkazek. Jistěže tyto víceméně formální záležitosti mají podružný význam - pro Cech jsou zásadní především jeho veřejné aktivity - nicméně když už jsme se touto otázkou začali zabývat, měli bychom ji nějak dořešit a rozhodnout, zda vůbec chceme legitimace pořizovat, a pokud ano, v jaké podobě.

Kuba Huška z IP 77.48.85.*** | 24.4.2008 18:06
Čest,
během příštího týdne frakce privátu P. Burka (KS) navrhne svůj komplexní představu cechovního praporu - který bude vycházet z již stanovených pravidel. Měla by se na toto téma uskutečnit zvláštní cechovní referendum.
My se ozveme!

Zdar,
Jakub Huška
jednatel frakce KS

O. Kolář z IP 85.70.128.*** | 24.4.2008 19:31
To, že o podobě praporu rozhodne referendum všech členů, bylo stanoveno již na předchozí schůzi. Na způsobu hlasování se ještě dohodneme, až budou představeny všechny návrhy praporu. Osobně bych upřednostnil písemné hlasování, aby se mohli vyjádřit i ti, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit schůzí.
Benjamin z IP 158.194.169.*** | 24.4.2008 20:55
Po důkladném zvážení problematiky návrhu praporu, jsem dospěl k závěru a proto navrhuji tento prapor: na bílém čtverci (obšitý zlatými,potažmo žlutými střapci) modrý nápis CISH v půlkruhu (v horní části čtverce), pod ním naše oblíbená Kleió (stačila by typizovaná busta - červené šaty, do hněda vlasy, modré oči etc.), pod Kleió latinský nápis CUM SPIRO SPERO v modré barvě (ale už né v půlkruhu, ale v jedné linii).

Měl bych ještě jednu poznámku k legitimacím. Na schůzi 20.2.2008 se J. Svobodová dobrovolně přihlásila k vypracováni návrhu členské průkazky. Od té doby jsme na toto téma nejednali, proto se ptám jak je na tom?? Ale máš, Ondro, pravdu v tom, že legitmace jsou sekundární záležitost. A měli bychom zvážit, zda je někdy v budoucnu nějak využijeme. Osobně jsem pro zhotovení členských průkazů (ty lze pak použít jako důkaz, že dotyčný má nárok na slevněné vstupné na některou z našich akcí)!

K samotmému rozhodnutí o praporu. Jelikož ne všichni členové jsou schopni alespoň jednou za semestr zajistit si svou účast na schůzi (nepočítaje Valnou hromadu - kde účast je více méně povinná), tak by se mělo rozhodovat pomocí mailu. Na příští schůzi vybereme ty nejvíce relevantní návrhy praporu (a nebudeme již dále posouvat dealine), které prošly diskuzním sítem na webu, rozešleme je mailem všem členům a Ti svou volbu sdělí buďto mailem (nejlépe na cechovní mail) nebo osobně na další schůzi. Když se výsledky sečtou, vybere se vítezný návrh, který bude předán Hance a (pokud počítám správně) na počátku nového akademického roku se budeme moci těšit na nový prapor!

S pozdravem Tajemník

Betty M. z IP 158.194.115.*** | 28.4.2008 08:44
Ahoj, tak tady by byl můj návrh:
Na modrém čtverci, stříbrně vyšita postava Kleió a nad ní nápis CISH, který bude pokračovat v kruhu z ratolestí okolo ústředního motivu. Prapor by také mohl být na spodní straně olemován modro-stříbrnými krátkými třásněmi. smile
Připomínky k jiným návrhům:
Dva texty se mohou optický bít. Prapor s bílým podkladem může působit prázdně. Barevné provedení Kleió je akési čudné.
Průkazky? smile Ale bez fotek!
Hanka & Martin z IP 158.194.169.*** | 29.4.2008 08:45
Ahoj,
náš návrh se vcelku neliší od toho, co jsem navrhoval na schůzi.

Tvar praporu - rovnoramenný trojúhelník (odpadá tím prázdné místo po stranách postavy můzy). Barva praporu bílá. V horní části trojúhelníku zlatý (zlatě okrový) nápis CISH (obava ze splynutí bílého podkladu se zlatým nápisem bude vyřešena použitím tmavší barvy a dostatečnou tloušťkou vyšitých písmen). Pod nápisem modře vyšitá postava Kleió, případně v přirozených barvách. Můza by nebyla v žádném emblému - připoužití trojúhelníkového tvaru praporu tam nebude mnoho volného místa.

Bene, ještě jedna věc. Latinské heslo či přísloví by vypadalo pěkně, ale více textů by tam asi bylo zbytečných. A když už píšeš krásné lat. přísloví, napiš ho, prosím, správně - "Dokud dýchám, doufám" totiž v lat. originálu zní "DUM SPIRO SPERO", nikoliv CUM, pokud si tím ovšem nechtěl říci něco úplně jiného, čemuž nerozumím, neboť na to mé skormné znalosti latiny nestačí.

Jakub Huška z IP 158.194.144.*** | 29.4.2008 11:03
Ahoj všichni!
Máme připomínku k postavě múzy. Myslím si, že by na praporu neměla být. Jednak by to ulehčilo realizaci samotného praporu a za druhé múza by měla být pouze "sfragistickým" symbolem našeho cechu. Nakonec mám obavu o kompozici celého praporu a to že by múza zabírala místo nejdůležitější části standarty - textu CISH. Během tohoto týdne rozešle naše frakce svůj "osobitý" a "pestrobarevný" návrh.

Zdar,
Jakub Huška jednatel frakce KS

O. Kolář z IP 158.194.169.*** | 29.4.2008 17:21
Zdravím!

Na úvod bych měl drobný dotaz. Kdo jsou ti "My", kteří mají připomínky? Jelikož žádnou "frakci KS" neznám, nejsem si zcela jist, koho si mám pod tím představit. A je poněkud nesnadné o něčem debatovat, když nevím, s kým přesně diskutuji. Nicméně spoléhám na to, že "jednatel frakce KS" bude své kolegy o novinkách v této diskuzi informovat.

Jak už jsem řekl, osobně nepovažuji prapor za hlavní prioritu CISH a rád se v tomto ohledu podřídím rozhodnutí většiny, přesto bych rád přispěl několika subjektivními postřehy.

Souhlasím, že by prapor měl obsahovat jasně viditelný nápis CISH, ale osobně se nedomnívám, že by přidání figury (ať už Kleio, či jiného symbolu) nemělo negativní vliv na srozumitelnost praporu. Naopak prapor, obsahující pouze nápis, se mi jeví jako poněkud nevýrazný a nicneříkající.

Co se týče náročnosti realizace, připomínám, že Hanka, která si dobrovolně vzala výrobu praporu na starosti, s umístěním figury souhlasila, což by pravděpodobně nečinila, kdyby se domnívala, že realiace bude přespříliš obtížná.

Benjamin z IP 158.194.169.*** | 29.4.2008 17:24
TO Betty:
- dva stejně velké nápisy se rozhodně budou bít (sice jsem to nenapsal, nevím proč, ale předpokládal jsem lat. nápis v menším provedení)
- bílý prapor může působit prázdně, ale jde především o barevné kombinace..a já se nebráním farebnosti praporu
- stejně tak neber vážně barvy Kleió (to jsem tak hodil z legrace smile )

TO Hanka and Martin:
- latinský nápis znám pouze jako cum spiro spero (sám ho na svých stránkach používám)
- v googlu jsem hledal obě možnosti a pokaždé mi to vyhodilo ... dokud dýcham doufám ... takže je otázka, co je správné, zda oba či pouze jeden z nich (osobně se přikláním ke cum spiro spero) - ale druhý nápis na praporu nemusí být (jen by to zaplnilo místo dole)!

TO Jakub Huška:
- no, aby byl prapor vůbec rozeslán ve Tvém avizovaném termínu!!!

TO all:
- myslím si, že když se dohodnem na tvaru a vyšitých emblémech, tak barvy lze dořešit dodatečně

- jen bych opravdu rád, abychom vizuální podobu praporu dali dohromady na příští schůzi, tj. 7.5.2008, neboť je (či byl) dostatek času k jeho návrhu. Končí semestr a kdo ví, jak se budeme scházet v průběhu zkouškového!

Zdeněk z IP 158.194.114.*** | 30.4.2008 13:09
Osobně bych Benem navrhované latinské přísloví na propar nedával, neb mi zde u cechovního praporu chybí jeho opodstatnění. Jako osobní krédo bez problému, ale vím, že stejnou myšlenku ma nejelitnější elitní jednotka AČR na svém praporu, což vystihuje jejich práci a nasazení v misích.
Pavel z IP 195.113.154.*** | 30.4.2008 13:47
Osobně se mi zatím nejvíce líbí návrh Hanky a Martina. Jen mi ještě po stranách dal ty třásně, to by mohlo vypadat dobře.A také souhlasím s tím, že dva nápisy by se už byly. Podle mě stačí nad postavu Kleo dát nápis Cech Invalidů Středoevropské Historigorafie. Napis buď takto jak jsem ho napsal, tedy vždy prvni pismeno velke a nebo vsechna pismena velka.
z IP 85.207.174.*** | 24.4.2008 20:41
Stejskal dnes nebyl ve škole, takže vůbec nic nevíme...
Benjamin z IP 158.194.169.*** | 24.4.2008 20:44
Zdar Anonyme...a co tak napsat dr. Stejskalovi na mail?? Kdy bude na KHI..atd.??
Jitka z IP 85.207.174.*** | 25.4.2008 16:37
Tak mu někdo napište. My anonymové na to nejsme nejlepšísmile
Pavel z IP 81.92.146.*** | 25.4.2008 21:39
Já mu napíšu během víkendu. Když to navrhoval mě (jako tomu, kdo posílal pozvánky smile ), tak asi bude nejlepší, když to budu řešit já smile
Pavel z IP 81.92.146.*** | 26.4.2008 20:19
Mail Stejskalovi byl napsan a dokonce se hned dostalo odpovedi. Termin by vyhovoval. Ted vse zalezi na dekanovi zda splni dane slovo. Stejskal ho s tim seznami a pak da vedet. Takze uvidime...
Benjamin z IP 158.194.169.*** | 27.4.2008 18:42
Tak to gratuluji, zatim k castecnemu uspechu!!! Plakat na maskarni jsem jiz vytvoril..takze v momente, kdy vse bude jasne..se to vyvesi!!!

Vsak otazkou je, kolik lidi prijde, kdyz je konec zapoctaku a zacatek zkouskoveho???

Pavel z IP 158.194.29.*** | 29.4.2008 17:50
Dekan souhlasil s terminem. Stejskal mi poslal i mail od dekana. V případě zájmu daný mail mohu přeposlat. S plakátama bych ještě chvíli počkal až se dohodnou všechny podrobnosti. Viděl bych to vyvěšení z počátku příštího týdne. Budu informovat o dalším průběhu.
Benjamin z IP 158.194.169.*** | 29.4.2008 18:50
Plakáty jsem už připravil...stačí vytisknout...a rozvěsit!
Pavel z IP 81.92.146.*** | 4.5.2008 15:19
Tak jak už asi všichni pochopili, vše je domluveno a maškarní bál bude. Klíče už mám přislíbené 15.5. dopoledne, aby se mohlo vše připravit
Benjamin z IP 83.208.20.*** | 5.5.2008 20:45
Zdravím přátelé, jenom mě tak napadlo, zda někdo z Vás přemýšlel o způsoby reprodukce hudby. Noťas asi nebude problém, že Ondro?, ale jedná se i oto jak a kam ho napojíme? Takže pokud máte nějaké nápady...

já netuším, zda v tělocvičně je nějaký mikrofon či repráky a zesilovač (to by mohla zjistit naše bojová spojka Pavel)..jinak myslím, že by stačilo úplně nějaká ta hifina se vstupem na cinche..ony mají celkem dobrý výkon (kabel pro pojení mám) ...

Pavel z IP 158.194.29.*** | 6.5.2008 13:21
Dobře, já napíšu Stejskalovi a optám se ho na tu aparaturu.Ale osobně si myslim, že tam něco podobného nebude, ale pokud bude u toho notebooku repráky, tak by to mohlo stačit. V tělocvičně většinou bývá dobrá akustika.
Benjamin z IP 158.194.169.*** | 6.5.2008 14:29
To mas asi pravdu..akustika by mela byt dobra...

Ja bych nabidl svoje repro..co mam na pokoji..ale obavam se,zeby nevydrzely napor...a odesly by do vecnych lovist..(mysleno na skladku odpadu) smile

Pavel z IP 158.194.113.*** | 7.5.2008 10:31
Tak moje předtuchy se vyplnily. Žádná aparatura či něco podobného v tělocvičně není. To znamená, že si musíme repráky obstarat samy. Kdo že si to vzal na starost???
martaska z IP 213.192.9.*** | 4.5.2008 17:25
nějak sem zapomínám chodit... nejsem ted přítomná v olomouci, takže osobně budeme moci zálěžitost praporu probrat s frakcí KS nejdříve zítra... na návrhu se pracuje, abysme ho mohli dodat v grafické podobě-- ne jako pouhý popis..
ale kdybych se měla vyjádřit k řečenému:

- ROZHODNĚ bych nedávala "cum spiro spero".
je fajn, že si to ben zvolil jako svoje osobní heslo, ale podle mě to nemá žádnou souvislost s cechem, heslo nebylo při žádné příležitosti dříve zmíněno a jeho umělá aplikace na prapor mi přijde... nemístná

- vyhnula bych se i vyšívání Kleio.
hanka je určitě šikovná a zvládla by to, ale přesto.. nechala bych ji jako pečetní symbol. a když by přece prošla, tak rozhodně jednobarevně- tak, jak je na razítku, žádné hnědé vlasy a modré oči... to by mohlo připomínat reklamu na nějaký pánský časopis..

martaska
nástěnkář a catering manager frakce KS

O. Kolář z IP 85.70.128.*** | 4.5.2008 19:59
Zdravím "frakci KS", ať už to znamená cokoliv. Neuvažovali jste o tom, že byste si tu "frakci" nechali zaregistrovat jako jeden z podvýborů CISH?
To heslo mi taky přijde vcelku zbytečné, nicméně Kleió bych ponechal, pokud někdo nenavrhne jiný vhodný symbol.
Pepa z IP 88.101.122.*** | 5.5.2008 00:18
Ahoj,
po delší pauze jsem opět zde. Nepočítám s tím, že se někomu bude zamlouvat umístit na cechovní prapor berlu, např.biskupskou (Mikulášskou). Něco takového jsem navrhoval, byl to spontánní nápad. Osobně nemám nic proti dosavadním návrhům. Zamlouvá se mi barevná kombinace modré se žlutou (zlatou) a trojúhelníkový tvar. Kdyby bylo po mém, nemusel by se vyrábět žádný prapor, ale v historii se na kdyby nehraje smile
Zdeněk z IP 85.70.85.*** | 8.5.2008 22:22
Ahojky,
jen chci podotknout, že cechovní prapor již existuje! Poprvé a bohužel i naposled byl použit na pasování prváků minulý semetr. Dle mého vkusu je zcela postačující, i když se nebráním návrhům na nový prapor. Jinak tak trochu mi to připomíná probíhající diskuzi kolem nového loga univerzity.
Benjamin z IP 85.160.92.*** | 9.5.2008 15:40
S tím logem máš do určité míry pravdu!!!


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osm a jedna