Články - starověk

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Co nás pojí s antikou? (esej)

V celku jednoduchá otázka. Někdo by mohl namítat, co nás středoevropany může spojovat s antikou? Nemyslím si, že by existovala jednoduchá odpověď. Je to až příliš složitý vztah. Nikdy jsme neměli natolik společné hranice s žádnou antickou říší , aby taková hranice mohla zajistit takové spojení s antickou kulturou, tradicí, jazykem, jídlem či divadlem apod. a ovlivnit tak život na několik staletí dopředu. Odděleni Alpami jsme zůstali tak nějak pozadu za vývojem evropských civilizací. Avšak světlé momenty v dějinách našeho státu (sv. Václav, sv. Vojtěch, Břetislav, Přemysl Otakar II., Karel IV., husité, národní obrození, legionáři, zahraniční odboj, Charta 77 atd.) nás nečiní outsidery Evropy. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Přínos starověkého Egypta dnešním civilizacím

Na základě knihy „Egyptský člověk a jeho svět“ od Sergia Donadoniho, kterou jsem přečetla, jsem se rozhodla tuto esej napsat podobným způsobem. Jeho kniha ukazuje hierarchickou strukturu tehdejší egyptské společnosti – na nejnižším stupni společenského žebříčku se nacházel rolník, nad ním stál řemeslník, výše písař, úředník, kněz, voják. Zvláštní skupinu tvořili otroci, cizinci, dále mrtví, ženy a nejvýše stojící farao. A i já bych ve své práci chtěla poukázat na to, že i dnešní společnost, která nese označení moderní, je podobným způsobem odstupňována. Chtěla bych se tedy zabývat některými stupni dnešní společnosti, a to národnostními menšinami, pracovníky v zemědělství, dále bych se snažila říci, kdo stojí v naší společnosti na vrcholu – jestli to jsou hlavy států nebo nadpřirozená síla ve formě Boha a nakonec a nakonec postavením žen ve společnosti – jestli se i ony dnes těší takové pozornosti jako kdysi v Egyptě. A jak samotný název práce napovídá, nebudou zde chybět zmínky o zemědělském kalendáři, o pyramidách, egyptském lékařství, dále o literatuře a v neposlední řadě o rozvoji matematiky, geometrie a astronomie – v tom všem vidím přínos starověkého Egypta dnešním civilizacím. číst dál