Období: rok 2009

Foto z plesu KHI 2009 - aktualizováno - III. sada

http://picasaweb.google.com/cish.bloger.cz/PlesKHI2009SvetciAKaciri# číst dál

Návrh změny stanov

Cech studentů historie (») | 25. 12. 2009 | přečteno: 134565× | komentáře: 4, poslední: 10. 2. 2010
Převážná většina změn v uvedeném návrhu pouze upřesňuje dřívější ustanovení (pravomoci valné hromady a výboru) a legalizuje metody, které dosud byly běžně, byť neoficiálně, užívány (způsob přijímání nových členů). Doplnil jsem do stanov i kategorii externího členství, která byla zavedena minulý rok. číst dál

Výroční zpráva

Cech studentů historie (») | 10. 12. 2009 | přečteno: 1447× | komentáře: 0
V posledním roce své činnosti se Cech invalidů středoevropské historiografie, o.s. aktivně podílel na životě studentské obce Katedry historie FF UP, spolupracoval s jejím vedením a k témuž byl vyzván i zástupcem Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Zároveň Cech nestagnoval, ale zaznamenal několik vnitřních proměn. číst dál

Zápis z valné hromady 9. prosince 2009

Cech studentů historie (») | 10. 12. 2009 | přečteno: 1419× | komentáře: 1, poslední: 6. 5. 2019
Přítomní: Kempná, Skalický, Faronová, Lambeinová, Pytlik, Trčka, Barus, Grisová, Šlapáková, Klazarová, Sittová, Puš, Kolář, Kolařík číst dál

Pozvánka na prezentaci publikací Katedry historie FF UP vydaných v roce 2009

Cech studentů historie (») | 7. 12. 2009 | přečteno: 1459× | komentáře: 0
Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní prezentaci 3 stěžejních publikačních počinů Katedry historie FF UP za rok 2009, která se bude konat ve středu 16. 12. v 16:00 hod. v prostorách katedry (Na Hradě 5, učebna č. 3). Své monografie představí: číst dál

Kategorie členství

Cech studentů historie (») | 28. 11. 2009 | přečteno: 1629× | komentáře: 2, poslední: 4. 12. 2009
Jak jste se mohli dočíst v předchozích dvou zápisech ze schůzí a souvisejících diskusích, v současnosti se uvažuje o úpravě podmínek členství a členských kategorií. Cílem uvažovaných změn má být především zajištění usnášeníschopnosti valných hromad a upřesnění podmínek externího členství tak, aby do této kategorie mohli být zahrnuti i současní studenti KHI. Své dotazy a náměty k této problematice můžete psát do diskuse pod tímto článkem, a to nejpozději do valné hromady, kdy by se měla tato záležitost řešit. číst dál

Valná hromada a volby

Výroční valná hromada proběhne ve středu 9. prosince od 19:30 v salonku ve Zbrojnici. Členové, kteří mají zájem kandidovat do hlavního výboru, zašlou oznámení o kandidatuře a volební program na e-mailovou adresu kolarondrej@seznam.cz, a to nejpozději do 6. prosince 20:00. Předvolební agitace před tímto termínem je v zájmu rovnosti příležitostí zakázána. Programy všech kandidátů budou zveřejněny naráz. číst dál

Zápis ze schůze 25. 11. 2009

ZÁPIS ZE SCHŮZE CISH 25. 11. 2009 číst dál

Vražda knížete Jaromíra

Většině těch, kteří se alespoň rámcově seznámili s problematikou krize raně středověkého českého státu na počátku 11. století, je jistě známé jméno knížete Jaromíra. číst dál

Možnost publikování ve sborníku

Cech studentů historie (») | 22. 11. 2009 | přečteno: 1273× | komentáře: 0
Rádi bychom touto cestou upozornili čtenáře, zejména z řad studentů KHI FF UP, na možnost přispění do dalšího čísla našeho sborníku Studentské historické sešity. Rozsah článků by měl být cca 10-20 stránek. číst dál

Kdy bude valná hromada?

Jelikož se blíží polovina listopadu, je načase dohodnout se na termínu zimní valné hromady, která by měla tradičně proběhnout v první polovině prosince. Bylo by logické zvolit středu 9. prosince, nicméně chceme si nejprve vyslechnout názory členů. Na nejbližší schůzi výbor s ohledem na výsledky této diskuse stanoví definitivní termín. číst dál

Foto z pasování prváků 2009

http://picasaweb.google.com/cish.bloger.cz/Pasovani2009JazzTibetClubPrvniSada# číst dál

Pasování prváků - bilance

O průběhu pasování budeme podrobněji hovořit na příští schůzi, přesto budeme rádi, pokud nám už nyní napíšete své postřehy a připomínky. číst dál

Interní předpisy CISH

Cech studentů historie (») | 28. 10. 2009 | přečteno: 1478× | komentáře: 0
V této rubrice budou pravidelně doplňována nejdůležitější usnesení ze schůzí a valných hromad Cechu. číst dál

Příručka pro prváky

Cech studentů historie (») | 22. 10. 2009 | přečteno: 1341× | komentáře: 0
Na návrh B. Pytlika a s vědomím doc. Burešové bude v příštím roce vydána stručná příručka pro studenty prvního ročníku Katedry historie FF UP. Tato publikace by měla novým studentům usnadnit orientaci v univerzitním prostředí. Na tvorbě textu se mohou podílet studenti i pracovníci KHI prostřednictvím svých námětů. číst dál

Výsledky kulečníkového turnaje 2009

Cech studentů historie (») | 22. 10. 2009 | přečteno: 1321× | komentáře: 0
Včerejšího kulečníkového turnaje se zúčastnilo 8 hráčů. Vzhledem k technickým problémům jsme se v průběhu turnaje museli přesunout z Dogy do Nirvany, kde byl turnaj dohrán. Nejlépe se umístili: číst dál

Stěhování dokončeno

Cech studentů historie (») | 16. 10. 2009 | přečteno: 1295× | komentáře: 0
Ve středu 14. října se nám podařilo úspěšně ukončit stěhování na Katedře historie. Tímto děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Jména všech účastníků jsem oznámil doc. Burešové, peníze by měly být vyplaceny během listopadu. číst dál

Dějiny, film a lidská práva

Cech studentů historie (») | 10. 10. 2009 | přečteno: 1408× | komentáře: 0
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět a organizace Člověk v tísni připravují projekt Dějiny, film a lidská práva, který spočívá v pořádání specializovaných seminářů na vysokých školách. Tyto semináře budou založeny na promítání vybraných dokumentárních filmů a přednáškách o problematice lidských práv. číst dál

Další fáze stěhování

Během dosavadních prací se podařilo vyklidit většinu věcí z budoucích prostor exilového centra a uvést pracovnu doktorandů do použitelného stavu. Navrhuji, aby zbývající práce byly provedeny ve středu 14. října od 18 hodin. Děkuji všem, kteří se zúčastní. číst dál

Třetí ročník kulečníkového turnaje

Cech studentů historie (») | 9. 10. 2009 | přečteno: 1293× | komentáře: 0
Ve středu 21. října 2009 od 19 hodin číst dál