Články - raný novověk

Virtuální dějiny Bílé Hory

Cech studentů historie (») | 17. 2. 2009 | přečteno: 2902× | komentáře: 0
Přeji příjmené čtení - Pavel K. číst dál

Bedřich z Donína

Druhá polovina šestnáctého století a počátek následujícího století lze označit za dobu, která skýtala příznivé podmínky pro cestování, zejména v západní a střední Evropě. Za hlavní příčinu tohoto jevu můžeme považovat poměrně stabilní politickou situaci. (Ačkoliv, jak záhy ukázala třicetiletá válka, jednalo se pouze o zdánlivou stabilitu.) Svou roli při rozvoji cestování sehrál i nový, renesanční pohled na svět. S rostoucí vzdělaností privilegovaných vrstev obyvatelstva vzrůstala i jejich zvídavost. Není se tedy co divit, že kromě obchodních výprav, diplomatických poselstev a zbožných poutníků cestovalo v uvedené době po Evropě nemálo šlechticů, kteří si tímto způsobem prostě chtěli rozšířit své vědomosti. K tomuto druhu cestovatelů patřil i Bedřich z Donína, o němž pojednává tato studie. číst dál

Osudy ostatků Albrechta z Valdštejna

Když byl Albrecht z Valdštejna 25. února 1634 zabit v Chebu, nastala ihned otázka, co se bude dít s jeho ostatky. Ještě v noci bylo jeho tělo převezeno na chebský hrad a druhého dne ráno již leželo v narychlo sbité rakvi vystaveno v hradní kapli. Podobný osud stihl i mrtvá těla jeho věrných – Trčky, Illova, Kinského a Niemana. číst dál

Vinohradnické stavby a vinařství na Moravě

Jižní a jihovýchodní Morava je proslavena hlavně díky pěstování vinné révy. Jinými slovy vinice jsou typickou součástí zdejšího krajinného obrazu. Proto bylo zapotřebí vytvořit takové stavby, jenž by sloužili k uchování a zpracování vinné révy. Pod pojmem vinohradnické stavby si můžeme představit takové stavby, které primárně slouží ke skladování vína a lisování vinné révy. Druhotně do této kategorie staveb můžeme zařadit primitivní přístřešky, studny, kříže, kapličky atd. číst dál