Články - 20. století

Kronika obce Bělkovice-Lašťany

Cech studentů historie (») | 16. 2. 2009 | přečteno: 3468× | komentáře: 0
V rámci předmětu Nauka o pramenech dostal každý ze studentů za úkol vypracovat seminární práci o jedné z obecních kronik deponovaných ve Státním okresním archivu v Olomouci. Mně byla přidělena Pamětní kniha sloučených obcí Bělkovice-Lašťany, jež se nachází ve fondu MNV Bělkovice jako kniha 133 se signaturou 01-88. Cílem práce neměl být výčet zaznamenaných událostí, ale spíše seznámení se s tím, jaké typy informací takováto obecní kronika poskytuje. Součástí práce měl být i stručný výklad dějin obce, k níž se kronika vztahuje. číst dál

Terminologie politického katolicismu

Cech studentů historie (») | 3. 12. 2008 | přečteno: 2108× | komentáře: 0
V historii PK je používána celá řada termínů. Avšak na začátku bych se pokusil definovat základní pojem - politický katolicismus – tímto pojmem označujeme tu činnost katolické církve, která překračuje své náboženské působení a usiluje o posílení svých pozic v polit, sociál. a kult. životě společnosti; můžeme rozeznat dva směry: číst dál

Bibliografie k 1. světové válce

Přikládám výběrový seznam bibliografie k 1. světové válce. Nechť Vám slouží stejně dobře jako mně!!! číst dál

Monstrproces v Heřmanově Městci ve dnech 19.-23. června 1952

S politickými procesy v Československu se prakticky setkáváme již od „Vítězného února“, kdy komunistický režim měl seznamy svých nepřátel, které pro něj bylo nutné odstranit. Vše se řídilo heslem: Ten kdo nejde s námi, jde proti nám. Cíl byl tedy jediný a to: zastrašit obyvatele státu, zavřít a zničit každého, kdo hájil jiné, než komunistické myšlenky. Toto vše mělo za následek tzv. procesy lidového soudu proti třídnímu nepříteli. Jednalo se tedy o vykonstruovaný proces (resp. zinscenovaný soudní proces). To je označení soudního procesu, jehož cílem není provedení řádného soudního procesu, ale odsouzení obžalovaného za zločiny, kterých se nedopustil. Smyslem tedy není určit vinu a vynést spravedlivý rozsudek a trest, ale odůvodnit předem určený rozsudek. Jedním z běžných příkladů takovýchto procesů jsou politické procesy v Sovětském svazu či komunistickém Československu. číst dál

Šlechta a šlechtické tituly v Československu

Dnes, když byl do funkce ministra zahraničních věcí jmenován příslušník českého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, vystává na povrch znovu otázka, jak tyto lidi oslovovat, resp. jak na ně nahlížet. číst dál

Sanační režim v Polsku 1926-1935

Cech studentů historie (») | 25. 2. 2008 | přečteno: 3532× | komentáře: 0
Sanační režim či sanace je označení pro období v Polsku v letech 1926 až 1939. Jedná se o autoritativní režim s antidemokratickým charakterem, kde moc je soustředěna v rukou jedince či malé elitní skupiny. Odmítá rovnost, svobodu a toleranci ve společnosti. Velkou úlohu v takovém státě má policie a armáda, která má kontrolu nad společnosti, ať už sítí donašečů a agentů či přímým vlivem na úřednických postech. Autoritativní vláda je hovorově nazývaná „vládou tvrdé ruky“ a neopírá se o parlamentní většinu a nepodléhá společenské kontrole, ale můžou se zde vyskytnout prvky demokracie. číst dál

Etnika v meziválečném Československu a legionářská tradice - esej

Cech studentů historie (») | 25. 2. 2008 | přečteno: 1990× | komentáře: 0
Je nesporné, že legionářská tradice patřila k nejdůležitějším pilířům státní ideologie (můžeme-li použít tento termín) tzv. První republiky. Boj československých legií za vytvoření samostatného státu byl vyzdvihován jako jedna z nejslavnějších kapitol národních dějin, která snesla srovnání snad pouze s husitskou epochou. číst dál